Η ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ

23 Μαρτίου 2017

Απο το 2013 μέχρι και σήμερα Η Σχολη Γαλατά συνεχίζει την αρχιοθέτηση των αποφοίτων της με την εφαρμογή του προγράμματος <<Ανοικτό Σχολέιο >> .
Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε στο πλαίσιο της επιδότησης προγράμματος ΜΑΤRA του Γενικού Προξενίου της Ολλανδίας με στόχο να καταγραφουν στο σύνολο τους οι εγγραφές των αποφοίτων της Σχολής.

Η 5′ η Παραδοσιακή Συνεστίαση μας στις 23 Μαρτίου 2017 θα δώσει την ευκαιρία στους αποφοίτους μας να έχουν πρόσβαση στο αρχείο της Σχολής και να κάνουν ενα μοναδικό ταξίδι στο παιδικό παρελθόν τους.

Οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να ανατρέξουν ατα αρχεία εγγραφής των μαθητών παρακαλούνται οπως έλθουν σε επαφή με την ομάδα της Σχολής Γαλατά στην ηλεκτρονική διεύθυνση galatarum@gmail.com αποστέλοντας το ονοματεπώνυμο και το έτος αποφοίτησης τους.