Συνεστίαση Αποφοίτων Σχολής Γαλατά 2014

22 Μαρτίου 2014, 17:30

Συνάντηση

Θα αποτελέσει μεγάλη τιμή και χαρά η παρουσία σας στην συνεστίαση μας το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 και ώρα 17:30

Στης 18:00 θα ακολουθήσει συναυλία τησ Βασιλικής Παπαγεωργίου με το συγκροτήμα ‘’Ρεμπέτικο’’