Συνεστίαση Αποφοίτων Σχολή Γαλατά 2015

21 Μαρτίου 2015, 17:30

Συνάντηση

Θα αποτελέσει μεγάλη τιμή και χαρά η παρουσία σας στην συνεστίαση μας το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:30 Στης 18:00 θα ακολουθήσει συναυλία το “Café Aman İstanbul”.