En Başa Dön Okumaları

Açık Okul Okuma Serileri

4/11 Mayıs 2017, 18:00-19:00

Okuma

Galata Rum Okulu’nun Açık Okul Kütüphanesi’nde yer alan Erinç Seymen‘in sergisi  ”En Başa Dön” kapsamında yer alacak okuma serileri Rita Ender yönetiminde gerçekleşecek. Ender’in kaybolmaya yüz tutmuş meslek ve zanaatlerin son ustaları ile yaptığı söyleşilerinin derlendiği ”Kolay Gelsin: Meslekler ve Mekanlar” kitabında yer verdiği meslek sahiplerinden Artin Aharon ve Hraç Arslanyan okuma serilerinin konukları olacaklar.

4 Mayıs 2017 Perşembe: Rita Ender ve Artin Aharon
11 Mayıs 2017 Perşembe: Rita Ender ve Hraç Arslanyan
Saat 18.00-19.00

Konuşma dili Türkçedir.

Galata Rum Okulu, bir proje ve okuma odası olarak yürüttüğü ve okulun 4.katındaki Açık Okul Kütüphanesin’de yer alan Erinç Seymen‘in “En Başa Dön” başlıklı sergisi azınlık kimliklerine atfedilen zanaatlerin ve mesleki  ustalıkların, hem yaşam kalım gereci olarak işlevselliğini hem de toplumları şematize eden göstergelere dönüşümünü tartışmaya açmayı hedefliyor. Resim ve heykelden oluşan yerleştirme izleyiciyi,  kimi zaman bireylerin ünvanları olarak ortaya çıkan, kimi zaman ise soyadlarına dönüşen mesleki becerilerin olumlayıcı vurgusunun yanında, toplumların imgeleri üzerindeki nostaljik ve tektipleştirici etkisini düşünmeye davet ediyor. Sergi, aileden devralınan ve nesilden nesile iletilen zanaatlerin iki boyutlu ve romantik bir tipler tiyatrosu içinde resmedilmesi riskine karşılık meslek/emek türü ile kültürel kimlik ilişkisini indirgemeci bakıştan kurtarmanın gerekliliğini işaret ediyor.