İstanbul’da Filantropik Yaklaşımlar

206 Odalı Sessizlik: Büyükada Rum Yetimhanesi Üzerine Etüdler

10 Kasım 2018

Film gösterimi, Konuşma

Film Gösterimi: “Büyükada Rum Yetimhanesi”, bir Yorgos Mutevellis filmi
Saat 14:30

”İstanbul’da Filantropik Yaklaşımlar”
Saat 15:00

Moderatör: Prof. Dr. Eva Şarlak
Konuşmacılar:
Ayşe Ozil
Danai Palakoğlu
Foti Benlisoy
Nikolaos Uzunoğlu

206 Odalı Sessizlik: Büyükada Rum Yetimhanesi Üzerine Etüdler sergisi paralelinde yer alacak konuşma serilerinin sonuncusu olan ”İstanbul’da Filantropik Yaklaşımlar” Ayşe Ozil, Danai Palakoğlu, Foti Benlisoy ve Nikolaos Uzunoğlu’nun katılımı ve Prof.Dr. Eva Şarlak’ın moderatörlüğünde 10 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecektir.

Prof. Dr. Eva Şarlak
1962 yılında doğan Prof.Dr.Eva Şarlak, 1981 ylında Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi / Klasik  Arkeoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra, yüksek lisansını Sanat Tarihi alanında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlayarak 1996 yılında mezun oldu. Doktorasını yine İstanbul Teknik Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde tamamladı. 2006 yılında Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Bilim Alanı’nda Doçentlik ünvanı, 2012 yılında Prof. lük ünvanı alan Prof.Dr. Evangelia ŞARLAK bu konu alanında birçok ders vermektedir. Şu Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığını yapmaktadır.

Ayşe Ozil
Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans öğrenimini de aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde tamamladıktan sonra Londra Üniversitesi Birkbeck College’dan tarih doktorasını almıştır. Princeton ve Leiden Üniversitelerinde araştırmacı olarak bulunmuş, Boğaziçi ve İstanbul Bilgi üniversitelerinde ders vermiştir. Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye’de modernleşme, ulusçuluk, eğitim, şehirleşme ve Rum toplulukları gibi konularda çeşitli kitap ve dergilerde yayımlanmış makaleleri, Yunanca ve İngilizceden çevirileri vardır. Anadolu Rumları: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Millet Sistemini Yeniden Düşünmek adlı kitabı önce İngilizce sonra da Türkçe olarak 2016 yılında Kitap Yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Danai Palakoğlu
1961’de İstanbul’da doğdu. İlkokulu, ortaöğrenimini ve liseyi Özel Merkez Rum Kız Lisesi (Kendriko Parthenagogio)’nde tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur.  Çalışma hayatına özel sektör firmalarında başlamış,  idari bölümlerinde çalışmıştır, 2011 yılından beri ise Rum Cemaat Vakıflarını Destekleme Derneği (RUMVADER)’nde çalışmaktadır.  RUMVADER’deki konumu  itibarıyle özellikle Rum toplumunun filantropi  ihtiyaçları ile ilgilidir. Beyoğlu Fukaraperver Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesidir.

Foti Benlisoy
1976’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yürüttü. İstos Yayınevi’nin kurucularından biridir.Gelecek 1917 Tarih, Kültür Devrim (2018-Y. Doğan Çetinkaya ile birlikte), Türk Milliyetçiliğinde Katedilmemiş Bir Yol: ‘Hıristiyan Türkler’ ve Papa Eftim (2016-Stefo Benlisoy ile birlikte), Kahramanlar, Kurbanlar, Direnişçiler; Trakya ve Anadolu’daki Yunan Ordusunda Propaganda, Grev ve İsyan (2014), Gezi Direnişi. Türkiye’nin Enteresan Başlangıcı (2013), 21. Yüzyılın İlk Devrimci Dalgası; Fransa ve Yunanistan’dan Arap İsyanı, TheOccupy Hareketleri ve Kürt Baharına (2012), isimli kitapları bulunmaktadır. Birçok yazı ve makalesi Başlangıç, Birikim, Toplum ve Bilim, Mesele, Yeniyol, Toplumsal Tarih, Tarih ve Toplum, Birgün, Evrensel ve Yeni Yaşam gibi yayınlarda yayınlandı.

Nikolaos Uzunoğlu
19 Haziran 1951, İstanbul Kadıköy’de doğdu. Kadıköy Moda Rum İlk okulu (1963) ve Zoğrafyon Lisesinden (1969) mezun oldu.1969 yılında Üniversite giriş imtihanlarında 200.000 aday arasında 20′ inci gelerek İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesine kayıt oldu ve 1973’ de birinci olarak Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu.1974 ve 1976 yıllarında B. Britanya University of Essex’den Master ve Doktora Diplomalarını aldı.1981 yıllında Atina Teknik Üniversitesi Doçent tezi kabul edildi.Atina Teknik Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Fakültesine önce Associate Profesör(1984) ve devamında Full Profesör (1987) olarak seçildi. Aynı Fakültede 1988-1994 döneminde seçilmiş Dekan olarak hizmet verdi. 1982 yıllında Enternasyonal Gugliemo Marconi ödülünü aldı. 2006 yıllından beri İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu Başkanıdır. Bizans, Osmanlı ve İstanbul tarihi konularında büyük sayıda makaleleri yayınlanmıştır. 5 Aralık 2011 tarihinde Ekümenik Patrik Bartholomeos Hazretleri tarafından “Eğitim Destekçisi” unvanı verildi. 31 Ağustos 2018 de emekli olduktan sonra Ordinaryus Profesör ünvanını almıştır.