Karamanlı Rum Ortodoks Bir Askerin Seferberlik Hatıraları

10 Mayıs 2018, 18:30

Kitap tanıtımı, Konuşma

Karamanlı Rum Ortodoks Bir Askerin Seferberlik Hatıraları-Çanakkale ve Doğu Cepheleri, 1915 -1919
Evangelia Balta’nın önsözüyle

Yayına Hazırlayan : Evangelia Achladi
Çeviri: Thanasis Nikolaidis
Kitap Yayınevi

Konuşmacılar:
Mehmet Beşikçi, Öğr. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü
Ari Çokona, Çevirmen-Araştırmacı, Özel Zoğrafyon Rum Lisesi
Prof. Ayhan Aktar, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Konuşma dili Türkçedir.