En Başa Dön

Erinç Seymen

8 Nisan - 13 Mayıs 2017

4. Kat / Açık Okul Kütüphanesi

Açılış: 8 Nisan 2017, 16:00 - 19:00

Galata Rum Okulu, bir proje ve okuma odası olarak yürüttüğü ve okulun 4.katında yer alan Açık Okul Kütüphanesin’de Erinç Seymen’in sergisini ağırlamaktan mutluluk duyar.

Erinç Seymen’in “En Başa Dön” başlıklı sergisi azınlık kimliklerine atfedilen zanaatlerin ve mesleki ustalıkların, hem yaşam kalım gereci olarak işlevselliğini hem de toplumları şematize eden göstergelere dönüşümünü tartışmaya açmayı hedefliyor. Resim ve heykelden oluşan yerleştirme izleyiciyi, kimi zaman bireylerin ünvanları olarak ortaya çıkan, kimi zaman ise soyadlarına dönüşen mesleki becerilerin olumlayıcı vurgusunun yanında, toplumların imgeleri üzerindeki nostaljik ve tektipleştirici etkisini düşünmeye davet ediyor. Sergi, aileden devralınan ve nesilden nesile iletilen zanaatlerin iki boyutlu ve romantik bir tipler tiyatrosu içinde resmedilmesi riskine karşılık meslek/emek türü ile kültürel kimlik ilişkisini indirgemeci bakıştan kurtarmanın gerekliliğini işaret ediyor.

Sergi süresince sanatçının davet ettiği okuyucular ile sergi çerçevesinde Açık Okul Okuma Programı gerçekleşecektir.