Günler

Ahmet Doğu İpek

8 Nisan - 13 Mayıs 2017

Açılış: 8 Nisan 2017, 16:00 - 19:00

Ahmet Doğu İpek’in İstanbul’daki ikinci kişisel sergisi “Günler”, Galata Rum Okulu’nda gerçekleşiyor. Binanın birinci ve ikinci katlarına yayılan sergi, İpek’in son 10 ayda ürettiği yapıtların yanı sıra 2015’e tarihlenen eserlerini de barındırıyor.

Serginin birinci katında yer alan yerleştirme, Galata Rum Okulu’nun yerleşkesi olan binanın tarihsel, mimari ve işlevsel hafızasına odaklanıyor. Yaklaşık 140 m²’lik bir alana yayılan bu çalışma, mekanın zemin ve duvarlarının mimari bir müdahale ile yeniden şekillendirilmesinden oluşuyor. Simgesel bir mekan tasviri olan yerleştirme; eğim, kütle, ağırlık gibi somut verilerin yanı sıra hakikat, algı, inkar gibi olgulara da işaret ediyor.

Serginin hem omurgasını oluşturan hem de ona ismini veren “Günler” serisi, 200’den fazla suluboya eserden meydana geliyor. 2016 Temmuz ayının sonlarında başlayan ve 2017 Mart ayına kadar devam eden bir süreçte her gün bir resmin eklenmesiyle büyüyen ve her bir resmin üretildiği günün hafızasını taşıdığı bu siyah soyut seriden yaklaşık 120 parça sergileniyor.

Bir anlamda “Günler”in evrildiği nokta olarak ortaya çıkan “Yıldızlar” adlı çalışma ise siyah bir kağıt yüzeye atılmış çentiklerden oluşuyor. Çocuksu bir arayışla ışığın izini süren ve performatif bir sürecin sonunda ortaya çıkan resim, sergide tam olarak “Günler”in bittiği yerde karşımıza çıkıyor.

Yine bu sergi için üretilen “Repair” serisi ise kendiliğinden oluşan doğal formların algoritmasını anlama ve bunları taklit etme çabası üzerine kurulu. Çatlamış ve dağılmaya yüz tutmuş kaya kütlelerini küçük bir müdahaleyle iyileştirmek, parçalarını bir arada tutmak, onları simgesel olarak tamir etmek ve işlevsel olarak hiçbir yararlılığı olmayan bir şeye anlam yüklemek gibi fikirler etrafında gezinen bu seriden üç parça sergide yer alıyor.

Birçoğu izleyiciyle ilk kez buluşacak bu yapıtların yanı sıra, sanatçının önceki yıllarda ürettiği “Black Water Records”, “İkinci Hasat” ve “Construction Regime” serilerine ait daha önce sergilenmemiş işlerini, bir heykel yerleştirmesini de görmek mümkün olacak.

Sergi Tasarımı: Nevzat Sayın
Afiş Tasarımı : Okay Karadayılar