İmge ve Ötesi

Domenikos Theotokopoulos

23 Nisan - 14 Haziran 2014

Açılış: 22 Nisan 2014, 18:30

Galata Rum Okulu, 23 Nisan – 14 Haziran tarihleri arasında, Domenikos Theotokopoulos’un 400. ölüm yıldönümü dolayısı ile kendi bünyesinde düzenlediği ilk araştırma bazlı sergi olan ”İmge ve Ötesi: Domenikos Theotokopoulos” u  İstanbullu sanatseverlere gururla sunar.

”İmge ve Ötesi:Domenikos Theotokopoulos” sanat tarihinde çoğunlukla El Greco olarak bilinen Domenikos Theotocopoulos’un bilinmeyen ikonograf kimliğine odaklanarak, aynı zamanda esas olarak dinsel tasvir’in ötesinde bir anlama ve derin bir felsefeye sahip olan ikona ile görünmez yaratıcısı olan ikonografların dünyasına ışık tutmaktadır. İzleyiciyi fiziksel dünyadan tinsel alana taşıyan ikonalar, ”görünmeyeni” görünür kılan bir araç niteliğindedir. İkonograflar ise , bu imgelerin sessiz yaratıcıları olarak,  görünmeyen, içsel olan bu alanı görmemizi sağlayan ve bu dünyayı yaratımları aracılığı ile ortaya çıkararkan sanatçılardır. Sanat tarihi boyunca geçmişten bugüne birçok sanatçıyı derinden etkilemiş olan Domenikos Theotokopoulos Girit doğumlu olup, yaşamının ilk dönemlerinde Venedikte  sanatsal pratiğinin ilk adımı olan ikonografiye yoğunlaşmış ve Bizans ikona geleneğini benimseyerek ileriki dönemlerinde gerçekleştirdiği resimlerinde de bu görsel dilin ışığında pratiğini dönüştürmüştür.

Görünmeyen olanın kapılarını aralayan Domenikos Theotokopoulos’un ikonograf kimliğini keşfederken, aynı zamanda içerisine bulunduğumuz coğrafyanın sosyo kültürel belleğinin de bir parçası olan ikona sanatının bilinmeyen yönlerine ışık tutan sergi’nin akademik danışmanlığını Işık Üni. öğretim üyesi Prof.Dr.Eva Aleksandru Şarlak  ve küratörlüğünü Hera Büyüktaşçıyan gerçekleştirmektedir. Galata Rum Okulu bünyesinde gerçekleşen ve Hollanda Başkonsolosluğu’nun MATRA İnsan Hakları fonu ile desteklenen bu dokümanter serginin  araştırması ve içeriği  Adil Öztürk, Ruhiye Onurel (ROŞ), Kültürel Mirası Koruma Merkezi’nden Selen Erken ve Cansu Kuman tarafından gerçekleştirilmiştir.