Konstantiniye ve Ayasofya Defterleri

Ceren Oykut

28 Kasım - 26 Aralık 2015

Açılış: 28 Kasım 2015, 14:00 - 18:00

Ceren Oykut’un “Konstantiniye Ve Ayasofya Defterleri” başlıklı sergisi Stefanos Yerasimos’un Türk Metinlerinde Konstantiniye Ve Ayasofya Efsaneleri adlı kitabından esinlenerek hazırlandı.

Karikatür, minyatür ve kartografi gibi alanlardan beslenerek günlük hayattaki detaylar üzerinden manzara çizimeri yapan Oykut; bu sergide Yerasimos’un 1990 yılında yazdığı Türk Metinlerinde Konstantiniye Ve Ayasofya Efsaneleri adlı kitabında efsanelerin oluşum ve dönüşüm süreçlerini incelerken saptadığı belli başlı yöntemleri kendi çalışmaları üzerinde uyguluyor. Oykut çizimlerinde yer alan birçok öğeyi kesme, taşıma ve çoğaltma yoluyla bağlamlarından kopartıp yeni topografyalar oluşturma sürecine giriyor.

Oykut ayrıca, kitabın Ayasofya’nın öyküsünü anlatan bölümünde geçen bir hikayeye de odaklanıyor. Efsanede yer alan, henüz adı bile konmamış devasa kilisenin inşaatı esnasında hep orada bulunan, aynı anda hem koruyucu, hem melek, hem çırak, hem de kurban olan bir karakter üzerinden günümüz İstanbul’una bağlanıyor ve bu hikayeden esinle üretmeye başladığı, henüz oluşum aşamasında olan işlerini oluşum süreçleri ile beraber sergileyerek zaman ve mekanı yaşayan bir kartografyaya çeviriyor.