Olduğu Gibi

Ani Çelik Arevyan

5 - 30 Eylül 2018

Büyük Salon ve 2. Kat

Açılış: 5 Eylül 2018, 17:00 - 20:00

“Olduğu Gibi” yaşadığım yıllar boyunca, bulunduğum mekanların hafızasını toplayan bir külliyata benzeyen, her gün fark etmeden kaydettiğimiz anların ve imgelerin, başka mekanlar ve başka zamanlarda bulduğum karşılıklarını bir araya getirdiğim, yeni hikayeler ürettiğim bir seri.

-Ani Çelik Arevyan

 

Ani Çelik Arevyan’ın kişisel sergisi “Olduğu Gibi”, sanatçının yaklaşık otuz yıl boyunca dünyanın farklı bölgelerinde tarihsel, zamansal ve mekânsal boyutları gözetmeksizin çektiği fotoğrafların bazen ışık, bazen de formları arasında keşfettiği geçişleri, ikili bir düzenlemeyle Galata Rum Okulu’nda izleyiciyle buluşturuyor.

İşlerini yaratma sürecini fotoğraf çekmekten çok fotoğraf yapmak olarak tanımlayan sanatçı bu seride her gün fark etmeden kaydettiği anları, imgeleri, biçimleri birbiriyle ilişkilendirerek ikili hikâyeler yaratıyor.  Bu imajlar, spekülatif birer film sahnesi gibi göz önüne serildikçe, zihinde parıldayan görüntü yığınlarına benzeyen ucu açık bir film şeridini andırıyor.  Serideki imaj bolluğu, sanatçının tıpkı evrende insanı da benzettiği piksel parçalarını çağrıştırıyor; her ikili imaj sanki kavramsal bir bütünün pikselleşmiş parçalarına dönüşüyor. Bu seri oluşurken 95,000’in üzerinde fotoğrafı kapsayan arşivine geri dönen Arevyan, fotoğrafların kurgulanmadığını, belli bir hikâyeyi takip etmediğini ancak zaman içerisinde zihninde birleştiğini vurguluyor; “Bu seride görüntüleri stüdyomda sahnelemek yerine, yaşamın sahnelediği görüntüleri fotoğrafladım.  Oluşturduğum ikili imajlar, yaşadığım, gezip gördüğüm dünyadan seçtiğim kareler, hiçbir didaktik kaygı gözetmeksizin, anlamı bende saklı olan karşılaşmalardan oluştu. Bu karşılaşmalar bana iki imajı özgürce akort ederek yeni görsel deneyimler yaratabileceğim bir alan sundu.  Seriye devam ederken ortaya çıkan düşünce alanı, fotoğrafik bilincim ve bir sanatçı olarak gelişimim hakkında bir geri bildirim döngüsü yarattı.”

Arevyan, fotoğrafla ilgili çalışmalarında zamanın izlerini takip ettiğini belirterek, bu seriyi kendi fotoğraf pratiği üzerine düşünürken keşfettiği arkeolojik bir araştırmaya benzetiyor.  Sanatçı, fotoğrafları zihninin derinliklerinden birbirlerine doğru yönelterek izleyicinin de formların, ışıkların, mekânların arasındakileri keşfedebileceği yeni bir karşılaşma alanı yaratıyor.

Haldun Dostoğlu’nun küratöryal desteği ve Nevzat Sayın’ın sergi mimarisiyle gerçekleşen, geniş bir arşivi hem görsel hem kavramsal ilişkileriyle ele alarak yorumlayan “Olduğu Gibi”, 5 -30 Eylül 2018 tarihleri arasında Galata Rum Okulu’nda izlenebilir.

 

Sanatçı Hakkında:

İşlerimi yaratma sürecini fotoğraf çekmekten çok fotoğraf yapmak diye tanımlıyorum. Fotoğrafı estetik düşünümün bir aracı olarak konumlandırarak izleyiciye, fiziksel gerçekliğe ve hayal gücüne dair kayıp referanslar arasında görsel algının dağılışı üzerine yeniden düşünme olanakları sunmak istiyorum. Fotoğraflarımı zamanın silindiği ancak değişimin tüm çeşitliğiyle gözler önünde olduğu ince bir çizgi üzerinde kurguluyorum.

-Ani Çelik Arevyan

İstanbul’da yaşayan ve çalışan Ani Çelik Arevyan, fotoğraf çalışmalarına 1985 yılında başlamıştır. Galeri Nev İstanbul tarafından temsil edilen sanatçının kişisel sergilerinden bazıları; “Bu Dünyaya Ait İzler (2014)”, “Sokağa Çıktım (2010)” ve “Yaşam ve Ölüm Arasında (1998)” olup, “Göründüğü Gibi Değil” adlı serisi 2010 yılında İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde gösterilmiş, bir diğer kişisel sergisi ise Viyana’da Mekan68’de gerçekleşmiştir. Katıldığı karma sergiler arasında “Kiralık, Satılık” Protocinema, İstanbul (2017), “İstanbul Modern- Bahreyn”, Bahreyn Ulusal Müzesi (2013), “Seni Seviyorum İstanbul/Dostlar”, Üç Horan Kilisesi Naregyan, İstanbul (2011), “2. Barış Kültürü için Uluslararası Forum”, Rodos (2000), “İstanbul Farklı Bakışlar”, Sipa Press Paris (1999) ve “Bodies in Motion”, Gallery Agora New York (1999) sayılabilir. 1990 yılında Kodak Profesyonel Avrupa Ödülleri Türkiye Birinciliği’ni kazanan Arevyan, Fransa’nın Arles kentinde Türkiye’yi temsil etmiştir. 2000 yılında Pamukbank Fotoğraf Ödülü’nü kazanan sanatçının eserlerinin yer aldığı kamusal koleksiyonlar arasında Biblioteque National de France ve İstanbul Modern Sanat Müzesi bulunmaktadır.